Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Rehabilitacja, Medycyna Pracy, Przychodnia Lekarska

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

  

Międzyzakładowa Przychodnia Lekarska POPON NZOZ, w ramach działalności leczniczej, przetwarza dane osobowe pacjentów. Informujemy, że

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (ul. Szpitalna 6/23-24, 00-031 Warszawa, KRS:0000105835). Dane do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail: tel. 22 620-32-02 w.120, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Ustawy o prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zakres danych, jakie przetwarza Przychodnia, określają wymienione wyżej przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, z którymi Przychodnia współpracuje w zakresie świadczenia usług: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, laboratoria, pracownie rtg, pracownie eeg, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy. W sytuacji koniecznej i zakresie niezbędnym do celów badań profilaktycznych dane osobowe będą przekazywane pracodawcy, służbom BHP, inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż tego wymagają przepisy prawa:

 

 

Pacjentom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Pacjentom przysługuje również prawo wniesienia skargi do: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Podanie przez pacjentów danych osobowych jest niezbędne do świadczeń medycznych i wynika z mocy prawa: Ustawy kodeks pracy, Ustawa o służbie medycyny pracy, Ustawa o działalności leczniczej. Brak danych może skutkować odstąpieniem od udzielania świadczeń medycznych.

Dane pacjentów nie będą wykorzystane w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji. Nie będą także przekazywane odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

© Międzyzakładowa Przychodnia Lekarska – Zakład Rehabilitacji Leczniczej
przy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu


tel./faks: 61 875 26 92, 61 875 26 97, e-mail: przychodnia@popon.pl